Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

Под редакцията на проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм

Електронно издание:
ISBN 978-619-237-013-8 (CD)
ISBN 978-619-237-014-5 (онлайн)

Може да намерите сборника на нашия сайт.

Pin It on Pinterest

Share This