Издателски план 2024

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2024 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2024 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2024 г. – научна дейност.  Информация за него...

Издателски план 2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2023 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2023 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2023 г. – научна дейност. Информация за него може...

Издателски план 2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2022 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2022 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2022 г. – научна дейност. Информация за него може...

Справочник за следдипломно обучение ВСД – 2022

Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив – за 2022 година. Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за дадено обучение, както и...

План-разписание курсове СДО – 2022

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2022 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2022 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

Издателски план 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2020 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2021 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2020 г. – научна дейност. Информация за него може...

План-разписание курсове СДО – 2021

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2021 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2021 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

Справочник за следдипломно обучение – 2021

Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив – за 2021 година. Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за дадено обучение, както и...

Издателски план 2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2020 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2020 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2020 г. – научна дейност. Информация за него може...

Pin It on Pinterest