Николай Атанасов

Николай Атанасов

Финансов мениджмънт в здравеопазването

Финансов мениджмънт в здравеопазването

Финансов мениджмънт в здравеопазването – учебник за студентите от специалностите „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ и „Управление на здравните грижи“

Виж още →
Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването

Pin It on Pinterest