Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив – за 2022 година.

Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за дадено обучение, както и указания за ръководителите на обученията. В него може да намерите списък на обученията по високоспециализирани дейности към МУ-Пловдив.

Справочник за следдипломно обучение съдържа общо 40 избираеми обучения по различни медицински направления. За всяко избираемо обучение е представено неговото наименование съпътствано от информация за срока на обучение, мястото на провеждане, ръководител на обучението, описание за кого е насочено обучението както и актуалната такса.

Справочник за следдипломно обучение е актуален към 01.01.2022 г., одобрен от РЕКТОРА на МУ – Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджевва, дм, мзм и съгласуван с Началник отдел СДО – проф. д-р Ив. Костадинова, дм

За допълнителна информация:

https://mu-plovdiv.bg/sdo/prodalzhavashto-obuchenie/visokospetsializirani-deynosti/

facebook: МУ-Пловдив, отдел СДО

Може да намерите електронното издание на справочника на нашия сайт.

Pin It on Pinterest

Share This