Светлан Дерменджиев

Светлан Дерменджиев

Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции
Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions
Сборник с тестове по клинична алергология

Pin It on Pinterest