Мария Божкова

Мария Божкова

Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали
Ръководство по ерготерапия – обща и специална част (за специалност „Рехабилитатор“)
Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти
Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем

Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем

Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем - монография

Виж още →

Pin It on Pinterest