Николета Трайкова

Николета Трайкова

Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали
Ръководство по ерготерапия – обща и специална част (за специалност „Рехабилитатор“)
Сборник тестове по образна диагностика
Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти

Pin It on Pinterest