Сборници

Сборник с тестове по биология за кандидат-студенти (генетика и еволюция)
Tests in Pediatric Dentistry for Dental Medicine Students
Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year

Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year

Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year,
Edited by Dimitar Atanasov

Виж още →
Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи

Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи

Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – два семестъра и ОКС „Магистър” – три семестъра)”

Виж още →
Сборник тестове по образна диагностика
Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част I – кариесология

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част I – кариесология

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част I – кариесология

Виж още →
Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия

Виж още →
Посветени на хуманността – сборник спомени

Посветени на хуманността – сборник спомени

Посветени на хуманността - сборник спомени

Виж още →
Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика
Tests оf Clinics оf Prosthetic Dentistry
Collection self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – fourth year
Медицинска информатика – тестови въпроси и практически задачи
Сборник Научни Трудове – Юбилейна научна сесия „45 години Факултет по дентална медицина – Пловдив“

Сборник Научни Трудове – Юбилейна научна сесия „45 години Факултет по дентална медицина – Пловдив“

Юбилейна научна сесия „45 години Факултет по дентална медицина – Пловдив“ - сборник научни трудове

Виж още →
Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти специалност „Дентална медицина“
Село Бачково. Историко-етнографски бележки за с. Бачково. Разговорният език на бачковци около средата на XX век – спомени

Село Бачково. Историко-етнографски бележки за с. Бачково. Разговорният език на бачковци около средата на XX век – спомени

Село Бачково. Историко-етнографски бележки за с. Бачково. Разговорният език на бачковци около средата на XX век – спомени

Виж още →
Tests in Medical Biology
Тестове по обща и неорганична химия
Pharmacology Handbook for Medical and Dental Students
Collection of Clinical Oncology Tests
Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

Виж още →
Сборник тестове по Клинична онкология
Сборник тестове по социална медицина за студенти от ОКС „професионален бакалавър“ при Медицински колеж
Questions & Answers in Special Surgery
Задачи и тестове по Аналитична химия – част 1
Tests in pediatric dentistry
Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity
Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само – Сборник пълнотекстови доклади от научна сесия за студенти и млади учени

Виж още →
Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив – 2018 г.
Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив – 2017 г.
Тестове по медицинска биология
Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването
Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част – Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи
Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“

Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“

Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“ - В изпълнение на проект № 2019-1-PL01-KA203-065205

Виж още →
Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти по медицина
Дни на медицинската наука 2019 – резюмета

Дни на медицинската наука 2019 – резюмета

Дни на медицинската наука 2019 - резюмета - проектна сесия

Виж още →
Практически упражнения по медицинска биология
Practical Course in Medical Biology
Сборник тестове по детска дентална медицина
Ръководство за потребителя на AccessMedicine
HIV/AIDS съвременни проблеми. Екзотични инфекциозни и паразитни заболявания

HIV/AIDS съвременни проблеми. Екзотични инфекциозни и паразитни заболявания

Сборник статии (на CD), VII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ HIV/AIDS И КО-ИНФЕКЦИИ. ЕКЗОТИЧНИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, 21-23 юни 2019 г., Цигов чарк

Виж още →
Патоафоризми и размисли

Патоафоризми и размисли

Автор:
Жанрове: Проза, Сборници
Етикет: Други

Патоафоризми и размисли

Виж още →
Ръководство за потребителя на AccessPharmacy
Патоафоризми и размисли

Патоафоризми и размисли

Патоафоризми и размисли - електронно интерактивно издание на диск (CD)

Виж още →
Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация
First scientific congress „Research and practice – hand-in-hand“ – Plovdiv, 2018

First scientific congress „Research and practice – hand-in-hand“ – Plovdiv, 2018

First scientific congress „Research and practice – hand-in-hand“ - Plovdiv, 2018 - сборник статии, съобщения, доклади - Електронно интерактивно издание на диск (CD)

Виж още →
Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия - второ преработено и допълнено издание - сборник тестове

Виж още →
АЛМАНАХ 75 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници
User Guide AccessMedicine
Сборник с тестови въпроси за изпит по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“
User Guide AccessPharmacy
Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част
Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти
Хранене и развитие. Доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5 – 6 април 2019, Пловдив

Хранене и развитие. Доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5 – 6 април 2019, Пловдив

Хранене и развитие. Доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5 – 6 април 2019, Пловдив

Виж още →
Сборник с тестове по клинична алергология
Философия и въведение в сестринските грижи – 2 част
Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“
Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“
Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Виж още →

Pin It on Pinterest

Share This