За студенти

Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали
Tests in Pediatric Dentistry for Dental Medicine Students
Ръководство по ерготерапия – обща и специална част (за специалност „Рехабилитатор“)
Fundamentals of Neurosurgery – а Handbook for Medical Students
Нормативни документи свързани с денталната практика
Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year

Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year

Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year,
Edited by Dimitar Atanasov

Виж още →
Сборник тестове по образна диагностика
Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат

Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат

Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат; ръководство за специалност рехабилитатор

Виж още →
Практическо ръководство по инфекциозни болести
Клинична образна диагностика. Актуализиран лекционен курс. Медицински сестри и акушерки

Клинична образна диагностика. Актуализиран лекционен курс. Медицински сестри и акушерки

Клинична образна диагностика. Актуализиран лекционен курс. Медицински сестри и акушерки

Виж още →
Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас

Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас

Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас; под редакцията на проф. д-р Кичка Велкова, дмн и проф. д-р Антония Недева, дмн

Виж още →
Практическо ръководство по очни болести за студенти по дентална медицина
Practical Guide in Ophthalmology for Dental Medicine Students
Ръководство по лечебен масаж

Ръководство по лечебен масаж

Ръководство по лечебен масаж; ръководство за обучение на студенти рехабилитатори от медицинските колежи

Виж още →
Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част I – кариесология

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част I – кариесология

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част I – кариесология

Виж още →
Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия

Оперативно зъболечение и ендодонтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия

Виж още →
Ръководство за практически упражнения по хирургия
Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти
Collection self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – fourth year
Медицинска информатика – тестови въпроси и практически задачи
Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина за студенти

Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина за студенти

Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина за студенти

Виж още →
Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част

Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част

Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част. Второ преработено и допълнено издание

Виж още →
Управление на времето

Управление на времето

Управление на времето. Учебник за студентите от Факултетите по обществено здраве

Виж още →
Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика
Selected Lectures in Special Surgery
Tests оf Clinics оf Prosthetic Dentistry
Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти специалност „Дентална медицина“
Финансов мениджмънт в здравеопазването

Финансов мениджмънт в здравеопазването

Финансов мениджмънт в здравеопазването – учебник за студентите от специалностите „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ и „Управление на здравните грижи“

Виж още →
Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания - учебно помагало за студенти специалност „Aкушерка“. Редактор: проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн

Виж още →
Сборник тестове по Клинична онкология
Сборник тестове по социална медицина за студенти от ОКС „професионален бакалавър“ при Медицински колеж
Tests in Medical Biology
Физикохимия и колоидна химия
Introduction to Oral Surgery

Introduction to Oral Surgery

Introduction to Oral Surgery -  A textbook for the third year students of dental medicine

Виж още →
Клинична фармакология за студенти по медицина
Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity
Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само – Сборник пълнотекстови доклади от научна сесия за студенти и млади учени

Виж още →
A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery
Тестове по обща и неорганична химия
Pharmacology Handbook for Medical and Dental Students
Клинична образна диагностика

Клинична образна диагностика

Клинична образна диагностика
Актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
2018 г.

Виж още →
Infectious diseases-clinical cases and more
Практическо ръководство по инфекциозни болести

Практическо ръководство по инфекциозни болести

Практическо ръководство по инфекциозни болести - ръководство за студенти по медицина – V курс - преиздаване 2017 г.

Виж още →
Тестове по медицинска биология
НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2018/2019

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2018/2019

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2018/2019 …ИЛИ КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В МУ – ПЛОВДИВ от студенти за студенти 2018 г.

Електронно издание на наръчника на български език

Виж още →
GUIDE FOR FIRST-YEAR STUDENTS 2018/2019

GUIDE FOR FIRST-YEAR STUDENTS 2018/2019

„GUIDE FOR FIRST-YEAR STUDENTS 2018/2019 OR HOW TO SURVIVE IN MU – PLOVDIV From students to students 2018“

Електронно издание на английски език.

Виж още →
Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти по медицина
Обучения в Медицинския симулационен тренировъчен център

Обучения в Медицинския симулационен тренировъчен център

Обучения в Медицинския симулационен тренировъчен център

Виж още →
Collection of Clinical Oncology Tests
Dental Clinical Allergology – Practical Guide
Dental Clinical Allergology – Textbook
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната дентална медицина
Practical Guide for Introduction to Prosthetic Dental Medicine
Ръководство по сърдечна и съдова хирургия
Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции
Questions & Answers in Special Surgery
Вътрешни болести
Учебник по Неврология

Учебник по Неврология

Учебник по Неврология - За студенти от Медицински колеж

Виж още →
Tests in pediatric dentistry
Общи грижи за болния с инжекционна техника

Общи грижи за болния с инжекционна техника

Общи грижи за болния с инжекционна техника.
Учебник за студенти от Факултетите по обществено здраве и Медицинските колежи; Редактор доц. Гергана Петрова, дм

Виж още →
Infectious Diseases – Short Course
Manual of Cardiovascular Surgery
Практически упражнения по медицинска биология
Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването
Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част – Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи
English For Healthcare Professionals: A Coursebook for the Medical Colleges
Ръководство за работа с ултразвукова апаратура. Нива на компетентност

Ръководство за работа с ултразвукова апаратура. Нива на компетентност

Ръководство за работа с ултразвукова апаратура. Нива на компетентност

Виж още →
Practical Course in Medical Biology
Сборник тестове по детска дентална медицина
Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions
Медицинска етика

Медицинска етика

Медицинска етика - учебник

Виж още →
Паразитология

Паразитология

Паразитология - III ДОПЪЛНЕНО И ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ, Учебник за студенти в Медицинските университети - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия - второ преработено и допълнено издание - сборник тестове

Виж още →
Ръководство за потребителя на AccessMedicine
Ръководство за потребителя на AccessPharmacy
НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2020/2021

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2020/2021

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2020/2021 | …или как да оцелеем в МУ – Пловдив

Виж още →
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ – БЪРЗ СПРАВОЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
User Guide AccessMedicine
Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация
User Guide AccessPharmacy
Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници
LIBRARY AND INFORMATION CENTRE AT MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV – A QUICK-REFERENCE USER GUIDE
Сборник с тестови въпроси за изпит по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“
Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия

Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия

Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия.
Целта на настоящото ръководство е да представи възможностите на интервенционалните диагностични и терапевтични радиологични несъдови процедури

Виж още →
Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част
Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти
Сборник с тестове по клинична алергология
Медицинска квалитология

Медицинска квалитология

Медицинска квалитология - учебник за студенти обществено здраве и здравен мениджмънт

Виж още →
Философия и въведение в сестринските грижи – 2 част
Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“
Ръководство за практическо обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“
Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина

Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина

Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина - електронно интерактивно издание на диск (CD)

Виж още →
Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена
Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“
Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве

Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве

Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве

Виж още →
Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Виж още →

Pin It on Pinterest

Share This